Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Solrød Strand Kajakklubs historie

                            

 

 

 Historien om Solrød Strand Kajakklub op til 2022   

Der er lavet en beskrivelse af klubbens historie indtil nu i kort form. Den er blevet til på denne måde. Jeg startede med at lave et oplæg ud fra alle nyhedsbrevene, fotosamlingen, og det jeg i øvrigt vidste. Så gik formand Lars Jørgensen og jeg det igennem, der blev tilføjet det, han vidste, korrigeret, redigeret mv.
Den version der så kom frem, bad vi den tidligere formand Lars Juhl om at gå igennem. Han bidrog med yderligere supplerende oplysninger og korrektioner. Lars Juhl er jo som bekendt initiativtageren til klubben og tidligere formand i klubben. Den nuværende formand Lars Jørgensen og jeg har været med siden opstarten af klubben i 2011.
Der er taget nogle valg, for at der ikke skal blive for mange gentagelser. Fx er kun den første standerhejsning nævnt, og så er der beskrevet, at det blev en fast tradition. Jeg har valgt at sætte link ind med fotosamlingen under de enkelte år, og så kan man se billederne fra det beskrevne år.
Der vil være et par års beskrivelse med i Nyhedsbrevene i den kommende tid. Historien vil også løbende blive lagt på hjemmesiden.
Jeg håber, at denne historie bringer viden til nye klubmedlemmer og genopfrisker det skete for de, der har deltaget i klublivet igennem årene.
Tak for samarbejdet om denne beskrivelse til Lars Juhl og Lars Jørgensen

Med venlige hilsner
Klaus Frydendal

Et kort rids af Solrød Strand Kajakklubs historie

Forhistorien

Initiativtageren til Solrød Strand Kajakklub var Lars Juhl. Han havde i 2009 aftalt med Solrød Strand Sejlklub, at der skulle være en kajakafdeling med ham som primus motor.
Lars Juhl undersøgte, hvordan andre kajakklubber fungerede. I 2010 deltog Lars Juhl i standerhejsningen i Solrød Strand Sejlklub med sin kajak.

Han syntes, det gik for langsomt med oprettelsen af en kajakafdeling og afbrød samarbejdet med sejlklubben. Med Jan Madsens hjælp blev der søgt om oprettelse/godkendelse af en kajakklub i Folkeoplysningsudvalget og Solrød Idræts Union.
Jan Madsen var kajakroer i Vallensbæk kajakklub og kendte derfra Hans Leed, der var havkajakinstruktør. Sammen med Finn Høeg og Gitte Hostrup Hansen blev klubben stiftet den 20. januar 2011.

2011

Der var stiftende generalforsamling den 20.1.2011, hvor den første bestyrelse blev dannet med flg. fordeling af poster: Formand Lars Juhl, næstformand Jan Madsen, kasserer Finn Høeg, havkajakinstruktør Hans Leed og sekretær Gitte Hostrup Hansen.
Foreningen blev godkendt af Folkeoplysningsudvalget i feb. 2011.
Bestyrelsens vision var 3- delt. I første omgang skulle klubben have medlemmer, der boede ved stranden og selv kunne opbevare deres kajak. Derefter skulle der indkøbes kajakker, som kunne ligge på grunden og til sidst skulle der bygges et kajakhus, til medlemmer, der boede længere væk/i lejlighed.
Klubben fik i første omgang af vide af kommunen, at man ikke kunne få adgang til kommunes 2 huse på Østre Strandvej. Efter at Lars Juhl fik aktindsigt i lejekontrakterne, kom der en aftale med kommunen og dykkerklubben. Klubben skulle dele Rørdal med Dykkerklubben på Østre Strandvej.
Klubben havde sin første standerhejsning 15. 04. 2011 og der startes op i juni. Standerhejsning er siden blevet en fast tradition i klubben.
Der annonceres i den lokale presse om klubben, og det første medlemsmøde var august 2011. Bestyrelsen spurgte de fremmødte, hvem der kunne påtage sig forskellige opgaver i klubben bl.a. hjemmeside.
I begyndelsen havde klubben ingen kajakker så medlemmer, der ikke havde kajak, skulle selv anskaffe sig en. I sensommeren det år, var der forskellige arrangementer, hvor flere firmaer kom, og man kunne prøve forskellige kajakker.
Medlemmerne var på det tidspunkt enten selvlærte, havde certifikater fra andre klubber eller private udbydere. Hans Leed stod for undervisningen og certificeringen af de første EPP2´ere. Der var klubture om lørdagene primært til Mosede Havn.
Klubben fik adgang til svømmehallen lørdag eftermiddage.
Ved årsskiftet var der godt 30 medlemmer. Klubben blev medlem af DKF.
Klubben fik en hjemmeside. DKF gav 2 gratis instruktør 2-uddannelser og Per Valentin Olsen og Lars Jørgensen blev udvalgt.

2012

I foråret blev det først hold certificeret. Klubben havde 5 kajakker sponsoreret af Nordea fonden. De var placeret i formandens have på Klitvej, og kursister klædte om i formandens værksteds skur.
De første 2 EPP3- roere får certifikat.
Klubben var blevet tilmeldt Rokort, der på det tidspunkt havde under 10 klubber som brugere. I juli 2012 kom det første Nyhedsbrev med Klaus Frydendal som redaktør, indtil da havde klubben anvendt mail.
Ved udgangen af 2012 var der 70 medlemmer registreret.
Ved Sct. Hansbålet i 2011 havde Lars Juhl en samtale med en generøs entreprenør Morten Jul/ Interplan. Han gav tilsagn til at opføre kajakhuset og betale halvdelen af prisen. Der blev søgt tilskud fra kommunens fond på ca. 50.000 kr., der blev imødekommet. I første omgang havde kommunen meddelt, at der ikke kunne bygges på grunden, da det var fredskov, men senere blev det tilladt.
Grunden blev målt op, tilladelser givet, og et kompetent sjak med bl. a. Lars Jørgensen, Lars Raagaard og Per Valentin Olsen gik i gang sammen med andre fremmødte medlemmer at rydde grunden.
Klubbens første sommerklubtur med overnatning var i Smålandshavet med udgangspunkt fra Kragenæs.

Klubben holdt sit første ”Åbent hus”, deltog i ”Fritid i Solrød”.
Der var også et stort antal ture til bl.a. Københavns havn, Roskilde Fjord. Der blev startet et samarbejde op med 10. klasses skolen/10Solrød.
Klubben holdt sin første sommerfest.
I oktober afholdtes den første ordinære generalforsamling i Aktivitetscenteret.

Se billeder fra år 2012
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2012

2013

Der bliver udviklet en ny hjemmeside af Lars Hvalsø og Klaus Frydendal.
Klubbens logo præsenteres ved standerhejsningen. Det er lavet ud fra byvåbenet og et foto af Lars Jørgensen, der senere blev formand for klubben.

Klubben indvier kajaktrailer doneret af Nordea Fonden.
Første standerhejsning med arbejdsdag, det siden er blevet en fast tradition.
Tryg bevilgede sikkerhedsudstyr til instruktører. Tuborg fonden og Friluftsrådet bevilgede midler, så klubben kunne få flere klubkajakker.
Der var stor interesse for tilbudte EPP1 og EPP2 kurser.
Klubben har nu 3 instruktører til EPP2. Hans Leed, Per Valentin Olsen og Lars Jørgensen.
Sommerklubtur til Karrebæksminde.

Formand Lars Juhl fik Team Solrød prisen 2013 med 10.000 kr. Formålet med prisen er at give en anerkendelse for en særlig indsats og personligt engagement, der har styrket idrætten på bredde- eller eliteplan i Solrød Kommune. Lars Juhl syntes, pengene skulle bruges i klubben til noget sjovt, og det blev en sommerfest for medlemmerne.

Der blev gennemført arrangementer med 10. klasserne og Team Solrød. Jean Erik Hjordt fik en aftale i stand med Marinehjemmeværnet om en demonstration af sø redning fra hjemmeværnskutteren fra Køge. Der var også et arrangement med overvægtige og elever fra Jersie Privatskole.

Lars Raagaard lavede skitser efter mange besøg i havne, og ud fra dem blev der lavet tegninger til et nyt klubhus med 2 gavle af Morten Jul / Interplan.

Der blev lavet nogle primitive omklædningsfaciliteter i kajakhuset. Der blev derfor pladsmangel til kajakkerne, og det åbne kajakhus blev lavet.

Formanden og Lars Raagaard lavede et oplæg til omklædnings/badfaciliteter i Rørdal. der blev videresendt til Morten Jul/ Interplan. Det blev sendt til fonde og politikere.

Se billeder fra 2013
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2013

2014

Klubben bliver medlem af DGI (Dansk Gymnastik og Idrætsorganisationer), der også har en kajakafdeling. Klubben får klubflag med klubbens logo.
Sorgkajak ved Leif Ellerbek, der samarbejder med klubben, får Sundhedsprisen for 2014
Annett Levy starter Kajakyoga op for klubbens medlemmer.
Klubbens facebook-side laves om til en facebook-gruppe.
D. 1. april 2014 præsenterer Formanden og næstformand Lars Raagaard et projekt for vandsportsklubberne, borgmesteren og det halve byråd. Pris ca. 6. millioner. Projektet var professionelt og tegnet af entreprenør Morten Jul/Interplan. Projektet bliver afvist af borgmesteren, da der ikke er en restaurant.
Ved den lejlighed præsenterer kajakklubben det første ideudkast til Solrød Strand Pier.
For at løse behovet for omklædning og bad købte klubben en mandskabsvogn. Den kom dog kun i brug som omklædningsfacilitet, da der opstod problemer omkring etableringen af kloak og ibrugtagning tilladelse.
Projekt 60+, og uddannelse af skolelærere etableres. Efter ønske fra deltagerne blev projektet omdøbt til 55 plus/minus. Klubben råder over 16 klubkajakker i både plast og glasfiber.
Sommerklubtur til Langeland.
Bornholm rundt med deltagere fra klubben.
Ture til Mølleåen og Lyngby sø.
Suså løbet.
Klubbens første nytårskur med eller uden rotur inden. Nytårskuren er siden blevet en fast tradition.

Se billeder fra 2014
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2014

2015

Der blev udarbejdet en folder om mulighederne for kajaksport i Solrød Strand Kajakklub.
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling med det formål at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 5-7.
Kajakhuset udbygges med opbevaring og overdækket omklædnings-mulighed. Der etableres også vand i kajakhuset.
Ved et pressemøde blev projektet Solrød Strand Pier* udarbejdet og præsenteret af Lars Juhl og arkitekten på vegne af: Solrød Strand Sejlklub, Solrød Strand Vinterbadeklub, Solrød Strand Dykkerklub, Solrød Svømmehal (kite – og windsurfing), Solrød Strand Grundejerforening og Solrød Kajakklub (kajak og kajakpolo).
*Pier = smal konstruktion der er bygget (vinkelret) fra land ud i vandet, og hvor skibe, fx tankskibe, kan lægge til for enden
Der blev afholdt Åbent hus. Det er siden blevet en fast tradition.
Klubben tager tilbage til Kragenæs på Lolland.

Skurvognen blev solgt i apr.
Fjerde år at elever fra 10Solrød får en kajakintroduktion.
Deltagere med i Bornholm rundt.
Klubben får adgang til styrketræning i Idrætscenteret.

Se billeder fra 2015
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2015

2016

Koldt vand kursus ved læge Cristian Lund Hansen i jan. 2016
Kursus i fridykning den 20.02.2016.
Opvisning af Kristian Andersen DM i grønlandsrul i svømmehallen.
Etablering af terrasse ved klubhuset.
Opstartsforløb gennemført.
Orø rundt.
Sommerklubtur til Svendborg.
Klubtur Samsø rundt.
Besøg af Køge Søspejdere.
Klubben forslår kommunen at svellevejen udbygges, så handicappede og kajakker få adgang til vandet.
Klubben får sin første IPP4- roer.
Første tur til Møn.
Klubbens første julefrokost, der siden er blevet en fast tradition.
Se billederne http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016

2017

Vandtilpasning/fridykning kursus gentages.
Kursusaften om tryghed på vandet inkl. førstehjælp afholdes.
Nyt administrationssystem MemberLink tages i brug.
Klubben har udarbejdet et projekt og ansøger kommunen om en tilbygning på Rørdal med badefaciliteter.
Den imødekommes ikke.
Klubben indkøber en stor gasgrill.
Sommerklubtur til Thurø.
Klubtur Samsø rundt.
En del klubmedlemmer deltager i Forårstræf Bornholm.
Teknikaftener indføres.
I september blev bestyrelsen orienteret om projektet Strandens Hus.

Se billederne http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2017

2018

Der blev afholdt fridykningskursus i svømmehallen, der havde til formål at lære at modvirke panik, når hovedet er under vand.
I slutningen af januar modtog bestyrelsen Grundejerforeningens prospekt-materiale om Strandens Hus med deres forslag til, hvordan grundene på Østre Strandvej skulle bebygges med restaurant, klubhus til foreningerne, p-pladser mm.
Velbesøgt Åbent hus – arrangement marts 2018.
Klubaften med telte, soveposer, liggeunderlag, kogegrej, lygter, campingstole og meget andet, hvor det var klubmedlemmernes egne erfaringer med udstyr og fif, der blev videreformidlet.
Foreningen “Solrød Vandsport” med Bjørn-Erik Jørgensen blev dannet. Solrød Strand Kajakklub valgte ikke at være med i foreningen ”Solrød Vandsport” fra opstarten. Man afventer kommunens udspil omkring ”Strandens Hus”. Kommunen købte prospektet af Grundejerforeningen. I den efterfølgende tid arbejdede kommunen videre med Strandens Hus, borgere og brugere blev på forskellig vis inddraget i arbejdet. Kommunens forslag blev fremlagt på budgetmødet i juni, og det blev besluttet at det skulle realiseres.
Klubben havde første ”Opstartsforløb 18”, hvor de nye medlemmer fik uddannelse til IPP2 i et samlet forløb. Der var så stor søgning at man måtte oprette venteliste, med opstart i det flg. år.
Der køres et IPP3 forløb med tur til Saltholm og 4 medlemmer opnår IPP3.
10. klasse prøver kræfter med kajaksporten.
Persondataforordningen bliver gennemført i Solrød Strand Kajakklub
Lars Juhl trækker sig som formand og fra bestyrelsen. Han mener, der skal yngre og stærkere kræfter til at arbejde med de udfordringer klubben står overfor med klubfaciliteter. Næstformand Lars Jørgensen overtager formandsposten.
Ved den ordinære generalforsamling bliver Lars Juhl udnævnt som æresmedlem af klubben for at starte og udvikle Solrød Strand Kajakklub.
Solrød Strands Grundejerforening og Strandrensnings lauget financierer indkøb af materialerne til etablering af en gå- og køresti fra svellerne og til vandet. Et stort ønske bliver opfyldt, der letter adgangen til vandet.
En særlig tur til Mosede da Lars Juhl slog en tur op til Mosede i august. Det var en fejring af hans 70 års dag med flagpyntede kajakker og fint traktement.
Hav-kajakmand/Mini-TRI.
Der laves en samlet introduktion om IT i Solrød Strand kajakklub.
Bestyrelsen besluttede at gå med i ”Solrød Vandsport” og bakke op omkring ”Strandens Hus”.
Sommerklubtur til Karlskrona Sverige.
Sommerklubtur til Nakskov.
Deltagere i Bornholm rundt.
Sommerklubtur til Lynæs.
Tur til Stevns klint.
Klubaften om Sikkerhed ved vinterroning.
Se billederne http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018

2019

Bestyrelsen laver en lille undersøgelse blandt nye medlemmer i 2018, for at høre hvad der fungerede og hvad der kunne forbedres, og hvorfor man evt. ikke for brugt klubben/rosporten så meget som de nye havde forventet.
Der bliver lavet en tilfredshedsundersøgelse for alle medlemmers opfattelse af Solrød Strand Kajakklub.
Spørgsmålene er udviklet af DGI. Der kommer en repræsentant fra DGI og gennemgår besvarelserne set i lyset af de andre klubber kajakklubber, der har deltaget i undersøgelsen.
Kaffemøde for ny-indmeldte og folk på venteliste til Opstart 2019.
Beretning fra en Kajaktur i Grønland Kristian Wichmann.
Solrød kommune indbød til en workshop, hvor interessenter kom og gav konkrete input til hvad Strandens Hus skal indeholde. Bestyrelsen kom med et oplæg. Det koordineres med Solrød Vandsport og afleveres efterfølgende til Teknisk afd. Repræsenter fra klubben deltog i et opfølgende møde.
Projektet er vedtaget enstemmigt af byrådet. Det besluttes, at der skal være noget indledende arbejde i 2020, og at byggeriet skal starte op i 2021.
Mange emner står tilbage omkring, hvad der skal ske under byggeriet med klubbens virke.
Klubturen til Sølager Camping i Lynæs august 2019.
Spejdere prøver kajak.
Sæltur til Svinø der efterhånden er en tradition.
Der startes en ny tradition op det år med tur i Københavns kanaler og en fest med en venlig ”Kanindåb” af de nye medlemmer og efterfølgende sommerfestklubfest.
Orø rundt 2. juni 2019.
Det år er der også et Opstartsforlød i sensommeren.
Der afholdes SUP arrangement og klubben får uddannet et SUP-instruktør.
Temadag med balanceleg og redninger i svømmehallen.
Mosel turen 2019.
Klubtur til Järnavik Skærgård.
Kronprinsesse Marys bro med deltagelse af klubmedlemmer.
Rullekurser i svømmehallen.
Klubtur til Middelfart – Galsklint.
13.6 – 16.6 Storstrømmen og Stege Bugt i telt.
Klubben har nu en IPP3 instruktør.
”Den gyldne pagaj” en særlig vandrepagaj, der går til den person, der har roet mest i året. Mogens Aalund er årets modtager.

Se billederne http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2019

2020

Klubhuset var fyldt op, da formanden Lars og næstformanden Kirsten afholdt kuldekursus. Det var en kombination af formidling af viden om roning i koldt vejr og inddragelse af medlemmers egne erfaringer. Senere var der en dag med praktiske øvelser med kajakkerne i det kolde land. Her var der noget færre deltagere, men de der deltog, havde stort udbytte.

Lokalplanen vedrørende det kommende Strandens Hus, blev vedtaget enstemmigt af byrådet i januar. Det blev også vedtaget, at der skal være et brugerråd.

Historien om klubbens 9 første år i overskriftsform udkom og blev lagt på vores hjemmeside. Materialet var primært hentet fra de Nyhedsbreve, der var udkommet igennem årene, samt supplerende oplysninger fra klubbens første formand Lars Juhl (frem til 2018) og den nuværende formand Lars Jørgensen (fra 2018). Sammenskrivningen/ redigeringen var lavet af Klaus Frydendal.

Kristian Wichmann var på besøg og fortalte om et par spændende kajakture i år til Skye i Skotland og Vancouver Island i Canada – to meget forskellige kajakoplevelser.

Klubben indbød via annonce i lokalpressen til introduktionsmøde søndag den 8. marts, hvor rekord mange – ca. 35 – mødte op for at høre om klubben og se faciliteterne.

Få dage efter introduktionsmødet, annoncerede regeringen den første nedlukning af samfundet på grund af covid-19 pandemien. Nedlukningen omfattede også idrætslivet og da klubben benytter kommunale faciliteter, blev alt lukket ned, klubhus, svømmehal, kajakyoga, kajakfitness og brug af alle klubkajakker. I første omgang, var adgang til de private kajakker i kajakhuset mulig, men fra den 30. marts blev kajakhuset lukket permanent. De medlemmer, der havde private kajakker, fik en frist til at fjerne dem, inden kajakhuset blev lukket totalt for adgang.

Efterfølgende bestyrelsesmøde blev afholdt udenfor og med afstand og standerhejsning den 19. april blev kun markeret ved at formanden hejste vores klubflag.

Opstartsforløb 2020 blev udsat til et tidspunkt, hvor det igen blev muligt. De tilmeldte fik mulighed for at få penge tilbage, eller afvente om det blev muligt at gennemføre forløbet senere.

Den 24. april, kunne udendørs aktiviteter igen afvikles under hensyntagen til myndig-hedernes retningslinjer.

Klubben og medlemmerne skulle leve op til de begrænsninger som sundheds-myndighederne, kommunen og bestyrelsen stillede op. I praksis betød det at:

Klubbens kajakker, pagajer og kajakvogne var til rådighed. Kajak og pagaj skulle vaskes/ sprittes af efter brug. Klubbens våddragter, svømmeveste og skørt var låst inde.

Hvis man ikke havde dette udstyr, måtte man selv anskaffe dette. Grunden var den omfattende rengøring, der kræves ved brug af fælles udstyr. I undtagelsestilfælde kunne man låne våddragt, svømmevest og skørt, men det skulle tages med hjem. Der var ikke så mange bukke fremme, da der skulle holdes afstand. Man måtte ikke være mere end 10 samlet, hverken på ture eller foran kajakskuret. Var der flere der ønskede at deltage, skulle der deles op i mindre grupper. Der skulle være en tidsforskydning i mellem grupperne, så man på intet tidspunkt var mere end 10. Der skulle holdes en afstand på 2 m. Strandløvens toiletter var aflåst. Man kunne forsat benytte toilettet i skurvognen.

Udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne/regeringen var grundlaget for bestyrelsens beslutning, om at Opstartsforløb 2020 i kajak, kunne gennemføres med start i maj.

Et sensommerhold blev aflyst pga. for stort frafald blandt de tilmeldte.

Solrød kommune havde via folkeoplysningsudvalget imødekommet klubbens ansøgning om støtte til indkøb af 5 SUP- board. Marianne Jenlar og Lene Nørskov havde taget instruktøruddannelsen. Det resulterede i, at der kom nye medlemmer, som enten alene var interesseret i SUP eller i både SUP og havkajak.

Alle værende medlemmer i klubben fik mulighed for at tage kursus eller blot afprøve SUP ved klubarrangementer. Via en omplacering blev der skabt plads til SUP-udstyret, og aktiviteten blev en ny aktivitet i klubben.

Klubben bidrog med både havkajak og SUP ved et to-dags arrangement for Ung Sommer og den tilbagevendende dag for friluftslinjen på 10Solrød blev gennemført i frisk vind.

Sommerklubturen til Tåsinge i juni, var et tilløbsstykke med det højeste antal deltagere i klubbens historie. På en sommerklubtur til Merclenburg-Vorpommern, drog 11 medlemmer til et spændende område i Tyskland.

I løbet af sommeren var der også mulighed for at ro Møn rundt eller tage en tur på Gudenåen. Der blev også gennemført en tur i den svenske skærgård samt til Omø og Agersø.

Tidsplanen for etablering af Strandens Hus, blevet rykket, da der var klaget over lokalplanen. Et bud var at byggepladsen tidligst kunne etableres i første halvår af 22. Der var i budgetforslaget afsat 2,0 mio. kr. i 2021 og 12,2 mio. kr. i 2022. Når klagen er afgjort, vil aftaleparterne se på behovet for fremrykning af midler fra 2022 til 2021. Restaurantdelen blev sat i udbud. Der kom ingen bud på den del.

Et nyt initiativ med rotur, kajakyoga på Revlen, kaffe og tilbageroning til klubben blev indført med stor succes.

Grill aften med afstand blev pga. vejret blev afholdt indendørs. Myggene måtte så faste den aften.

En lang række ture blev gennemført både med og uden kajaktrailer til bl.a.

Aunø Fjord/ Knudshoved, Orø rundt, Stevns klint, Lyngby sø og Mølleåen, Gavnø ved Næstved, tur til Køge og hjem i mørke,

Standerstrygning blev gennemført uden traktement. Der var alligevel et flot fremmøde.

Vinteraktiviteterne Kajakfitness kunne i en periode gennemføres med de tilladte 7 personer i lokalet og Kajakyoga med 10 deltagere. Svømmehal kunne ligeledes gennemføres.

Efter en udsættelse blev Generalforsamlingen gennemført i begyndelsen af november.

Senere end planlagt kunne vi afholde 2 kaffemøder. Deltagerne var en blanding af medlemmer, der ikke kom i gang i år, ny indmeldte uden certifikat og nye medlemmer med gamle certifikater som de ønsker opfrisket, samt nye med certifikat andet sted fra.

Til trods for det noget turbulente år, er der i løbet af efterår kommet nye medlemmer til.

Skærpede restriktioner i Solrød kommune fra den 9. dec. og året ud, bevirkede at kun udendørs aktiviteter med maks. 10 personer var tilladt pga. forsamlingsforbuddet. Alt indendørs var aflyst. Afstandskrav 1 m.

Nytårskuren omfattede kun en rotur.

Se billederne på http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2020

2021

Året hvor DKF havde 100 års jubilæum og Solrød Strand Kajakklub havde 10 års jubilæum. Det var også året præget af Corona restriktioner.

Mange glædede sig over de muligheder som kajak og SUP gav i den periode med restriktioner.

Det år var det muligt at prøve at ro is-roning, nogle prøvede i lokalt farvand,  andre ved Stevns Klint.

Corona-restriktionerne betød at de planlagte førstehjælpskursus ikke kunne gennemføres i første omgang, men det lykkedes da til sidst. Kajakfitness, kajakyoga indendørs og svømmehal var præget af restriktionerne, der dog blev lempet i foråret.

Kan du huske denne tid ?:

De lempede corona-restriktioner der blev gældende pr. 21. maj 2021:

  • Klubhuset er åbent igen.
  • Forsamlingsforbud for over 50 personer indenfor.
  • Der skal bæres mundbind indenfor.
  • Forsamlingsforbud udenfor for over 100.
  • Ved indendørs ophold, skal man have corona pas.
  • Fælles udstyr skal rengøres.
  • Der skal holdes afstand.

Det blev besluttet at købe nye glasfiberkajakker for en større sum, og der blev lavet 2 kasser med sikkerhedsudstyr, der kunne bookes.

Der var stor søgning til Opstartsforløb 2021, med 3 forløb og i alt 23 deltagere.

I foråret deltog en gruppe medlemmer i affaldsindsamling og de penge, det gav blev brugt til delvis betaling af et bordbænkesæt.

Klubben fik for anden gang fremstillet klubtøj med logo.

Der blev lavet et transportabelt klubflag til SSKA.

Københavns Havn ligestillede reglerne for  SUP og kajakroning.

Der kom teknik aftener, hvor man fokuserede på teknik. En aktivitet der nu er tilbagevendende.

SSKA havde også lånt en samling pagajer fra en butik, og de blev afprøvet og vurderet.

Sommerklubturen gik til Sverige ved Karlskrona

Senoren var en campingplads med egen kirke. Værtsparret stod for aftensmaden og en af dagene fik vi søtunger, som campingfatter selv havde fanget. Afslutningsaftenen var som vanligt med en quiz lavet af Karsten. Den ene var det år en salme quiz og en anden mere let tilgængelig, der mundede ud i en dans. Karen  havde også lavet en personlig quiz til Juhl om hans viden om lokale forhold på land. Det var slet ikke nemt at få point.

Festligholdelsen af SSKAs 10 år jubilæum, blev holdt i frivilligheds/aktivitetscenteret den 20. august. Der blev udgivet et særnummer af nyhedsbrevet (nr. 100). Det indeholder sange, taler og billeder fra festen. Godt 60 medlemmer deltog i festen.

http://www.solrodkajak.dk/wp-content/uploads/2021/09/Nyhedsbrev-100.pdf

Formanden så i sin tale frem mod de nye tider med Strandens Hus og forudså det meget arbejde, der lå foran med at etablere de midlertidige faciliteter til klubben i byggeperioden.

2 deltagere Lars Jørgensen og Lene Knutzen var med  i ”Amager Rundt”.

Lene tog førstepladsen hos damerne, mens Lars opnåede en 2. plads.

Lars Jørgensen vandt også sølv i DM i Ocean Race for havkajak det år.

I Dansk Kano og Kajak Forbunds 100 års jubilæumsoptog den 12. sept. deltog 2 grupper fra SSKA.

I klubhuset november 2021 mødtes en flok friske SSKA` roere til workshop omkring vinterroning både med teori og praktiske øvelser.

Den gyldne pagaj gik til Marianne Jenlar.

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2021

2022

Begyndelsen af det år blev præget af at opbygge de midlertidige faciliteter. Klubben har mange kyndige og hjælpsomme folk. Dog særligt Allan skal nævnes for sin store håndværksmæssige snilde. Sammen med alle de folk, der deltog, ville det ikke have være muligt at lave så velfungerende forhold  for klubben i byggeperioden. Mogens og Marianne Aalund stillede skylle mulighed til udstyret i deres have, som lå tæt på containerne.

Udgangspunktet var 2 stk. 20 fod container til rådighed til klubbens kajakker og SUP- boards. Der var også en 3. container som Sejlklubben/windsurferne disponerede over. Disse containere blev placeret på den lille p- plads på hjørnet Østre Strandvej – Gammel Køgevej. Der blev ikke tilbudt plads til opbevaring af private både, så alle private både skulle finde andre muligheder. Nogle valgte så at leje klubkajak det år.

De øvrige ting (trailere, havemøbler og andre ting) fik klubben  lov til at opmagasinere i en lade beliggende på kommunens gamle materialplads i Solrød Landsby.

Alt hvad der kunne genbruges fra det gamle kajakskur blev forsøgt genbrugt.  Det lykkedes fx at flytte træterrassen i et stykke ved hjælp fra formandens veteranlastbil. SSKA lavede et skur imellem Sejlklubbens og SSKA s containere og det blev delt op, så hver klub havde sin egen del.

Der var stor tilfredshed med de midlertidige faciliteter, og de blev flittigt brugt.

Selve byggeprocessen af Strandens Hus er dokumenteret i en mappe i billedgalleriet: Strandens Hus på vej.

Gl. klubhus blev revet ned medio marts 2022

Første spadestik den 11. april 2022

Rejsegilde den 20. sept. 2022

http://www.solrodkajak.dk/billeder/strandens-hus-paa-vej

Billederne dækker hele perioden både 2022 og 2023

SSKA fik lov til at placere romaskinen/ergometer i fitnesslokalet i SIC.

Sommerklubturen gik til Nykøbing Mors/ Limfjorden.

Amager rundt 2022 guld til Lars Jørgensen og sølv til Lene Knutzen.

Lisa og Tino holdt et velbesøgt og interessant foredrag om deres kajak ekspedition til Grønland.

Annelise lavede både en sang til de nye IPP2`ere og en sang til julefrokosten. SSKA har efterhånden et anselig antal lejlighedssange. Karen lavede et sanghæfte til brug ved klubbens sammenkomster.   

Lene Knutzen deltog i DKA s uddannelsesforum, hvor 6 af ca. 210 klubber var repræsenteret.

Klubben havde igen fridykningskursus denne gang med en dykker fra Solrød Dykkerklub.

Den gyldne pagaj gik til Marianne Jenlar

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2022

Klaus Frydendal 

   

                                                                                                                        

Senest opdateret 17.09.2023