Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub for alle aldersgrupper

Standerhejsning og arbejdsdag er SØNDAG den 19. april.
Er havkajak noget for dig? Hvis du gerne vil finde ud af det, så kan du deltage i et Introduktionsmøde i klubhuset Østre Strandvej den 8. marts 2020 med fælles oplæg kl. 10, hvor du kan høre om klubben, opstartsforløbet og faciliteterne. Ved mødet kan du også melde dig ind i klubben.
Strandens Hus forventes færdig efteråret 2029
Tak fordi du besøger vores hjemmeside :-)

Solrød Strand Kajakklubs historie

Historien om Solrød Strand Kajakklub op til nu

Der er lavet en beskrivelse af klubbens historie indtil nu i kort form. Den er blevet til på denne måde. Jeg startede med at lave et oplæg ud fra alle nyhedsbrevene, fotosamlingen, og det jeg i øvrigt vidste. Så gik formand Lars Jørgensen og jeg det igennem, der blev tilføjet det, han vidste, korrigeret, redigeret mv.
Den version der så kom frem, bad vi den tidligere formand Lars Juhl om at gå igennem. Han bidrog med yderligere supplerende oplysninger og korrektioner. Lars Juhl er jo som bekendt initiativtageren til klubben og tidligere formand i klubben. Den nuværende formand Lars Jørgensen og jeg har været med siden opstarten af klubben i 2011.
Der er taget nogle valg, for at der ikke skal blive for mange gentagelser. Fx er kun den første standerhejsning nævnt, og så er der beskrevet, at det blev en fast tradition. Jeg har valgt at sætte link ind med fotosamlingen under de enkelte år, og så kan man se billederne fra det beskrevne år.
Der vil være et par års beskrivelse med i Nyhedsbrevene i den kommende tid. Historien vil også løbende blive lagt på hjemmesiden.
Jeg håber, at denne historie bringer viden til nye klubmedlemmer og genopfrisker det skete for de, der har deltaget i klublivet igennem årene.
Tak for samarbejdet om denne beskrivelse til Lars Juhl og Lars Jørgensen
Med venlige hilsner
Klaus Frydendal

Et kort rids af Solrød Strand Kajakklubs historie

Forhistorien

Initiativtageren til Solrød Strand Kajakklub var Lars Juhl. Han havde i 2009 aftalt med Solrød Strand Sejlklub, at der skulle være en kajakafdeling med ham som primus motor.
Lars Juhl undersøgte, hvordan andre kajakklubber fungerede. I 2010 deltog Lars Juhl i standerhejsningen i Solrød Strand Sejlklub med sin kajak.

Han syntes, det gik for langsomt med oprettelsen af en kajakafdeling og afbrød samarbejdet med sejlklubben. Med Jan Madsens hjælp blev der søgt om oprettelse/godkendelse af en kajakklub i Folkeoplysningsudvalget og Solrød Idræts Union.
Jan Madsen var kajakroer i Vallensbæk kajakklub og kendte derfra Hans Leed, der var havkajakinstruktør. Sammen med Finn Høeg og Gitte Hostrup Hansen blev klubben stiftet den 20. januar 2011.

2011

Der var stiftende generalforsamling den 20.1.2011, hvor den første bestyrelse blev dannet med flg. fordeling af poster: Formand Lars Juhl, næstformand Jan Madsen, kasserer Finn Høeg, havkajakinstruktør Hans Leed og sekretær Gitte Hostrup Hansen.
Foreningen blev godkendt af Folkeoplysningsudvalget i feb. 2011.
Bestyrelsens vision var 3- delt. I første omgang skulle klubben have medlemmer, der boede ved stranden og selv kunne opbevare deres kajak. Derefter skulle der indkøbes kajakker, som kunne ligge på grunden og til sidst skulle der bygges et kajakhus, til medlemmer, der boede længere væk/
i lejlighed.
Klubben fik i første omgang af vide af kommunen, at man ikke kunne få adgang til kommunes 2 huse på Østre Strandvej. Efter at Lars Juhl fik aktindsigt i lejekontrakterne, kom der en aftale med kommunen og dykkerklubben. Klubben skulle dele Rørdal med Dykkerklubben på Østre Strandvej.
Klubben havde sin første standerhejsning 15. 04. 2011 og der startes op i juni. Standerhejsning er siden blevet en fast tradition i klubben.
Der annonceres i den lokale presse om klubben, og det første medlemsmøde var august 2011. Bestyrelsen spurgte de fremmødte, hvem der kunne påtage sig forskellige opgaver i klubben bl.a. hjemmeside.
I begyndelsen havde klubben ingen kajakker så medlemmer, der ikke havde kajak, skulle selv anskaffe sig en. I sensommeren det år, var der forskellige arrangementer, hvor flere firmaer kom, og man kunne prøve forskellige kajakker.
Medlemmerne var på det tidspunkt enten selvlærte, havde certifikater fra andre klubber eller private udbydere. Hans Leed stod for undervisningen og certificeringen af de første EPP2´ere. Der var klubture om lørdagene primært til Mosede Havn.
Klubben fik adgang til svømmehallen lørdag eftermiddage.
Ved årsskiftet var der godt 30 medlemmer. Klubben blev medlem af DKF.
Klubben fik en hjemmeside. DKF gav 2 gratis instruktør 2-uddannelser og Per Valentin Olsen og Lars Jørgensen blev udvalgt.

2012

I foråret blev det først hold certificeret. Klubben havde 5 kajakker sponsoreret af Nordea fonden. De var placeret i formandens have på Klitvej, og kursister klædte om i formandens værksteds skur.
De første 2 EPP3- roere får certifikat.
Klubben var blevet tilmeldt Rokort, der på det tidspunkt havde under 10 klubber som brugere. I juli 2012 kom det første Nyhedsbrev med Klaus Frydendal som redaktør, indtil da havde klubben anvendt mail.
Ved udgangen af 2012 var der 70 medlemmer registreret.
Ved Sct. Hansbålet i 2011 havde Lars Juhl en samtale med en generøs entreprenør Morten Jul/ Interplan. Han gav tilsagn til at opføre kajakhuset og betale halvdelen af prisen. Der blev søgt tilskud fra kommunens fond på ca. 50.000 kr., der blev imødekommet. I første omgang havde kommunen meddelt, at der ikke kunne bygges på grunden, da det var fredskov, men senere blev det tilladt.
Grunden blev målt op, tilladelser givet, og et kompetent sjak med bl. a. Lars Jørgensen, Lars Raagaard og Per Valentin Olsen gik i gang sammen med andre fremmødte medlemmer at rydde grunden.
Klubbens første sommerklubtur med overnatning var i Smålandshavet med udgangspunkt fra Kragenæs.

Klubben holdt sit første ”Åbent hus”, deltog i ”Fritid i Solrød”.
Der var også et stort antal ture til bl.a. Københavns havn, Roskilde Fjord. Der blev startet et samarbejde op med 10. klasses skolen/10Solrød.
Klubben holdt sin første sommerfest.
I oktober afholdtes den første ordinære generalforsamling i Aktivitetscenteret.

Se billeder fra år 2012
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2012

I næste Nyhedsbrev vil du kunne læse om 2013.

Senest opdateret 30-01-2020