Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Corona virus og kajakklubben

Kommunens retningslinjer for brug af motionsrummet primo sept. 2020

Antal brugere:
 Der må maksimalt være 7 personer i lokale 1 og 12 personer i lokale 2.
 Det maksimale antal personer er gældende for stuen og 1. sal samlet.
Foreningens/brugernes ansvar:
 Foreningen skal udpege en ”Corona vagt”, som skal sikre, at der på intet tidspunkt er flere
tilstede end det tilladte maksimum. Vagten skal stå ved indgangen.
 Alle kontaktflader, det vil sige der, hvor hænderne har rørt, skal sprittes af før og efter brug.
Det gælder blandt andet maskiner, udstyr og dørhåndtag.
 Der skal være mindst to meters afstand mellem hver person i motionsrummet, hvilket i
praksis betyder at ca. hver anden maskine kan benyttes.
 Sørger for at lufte ud jævnligt, ved at åbne døre ud til parkeringspladsen.
 Alle skal vaske eller spritte hænder, når de kommer og når de går. Hver bruger bør
medbringe eget sprit for en sikkerheds skyld.
 Sikre at både sundhedsmyndighedernes og kommunens regler og retningslinjer bliver
overholdt.
Idrætssektionen sørger for at:
 Rengøre motionslokalerne hver morgen inden det tages i brug.
 Sætte afstandsmærkater, hvor det er relevant.
 Stille sprit og klude til rådighed til den løbende rengøring henover dagen
Omklædningsrum:
 Der stilles et omklædningsrum til rådighed for kvinder og et omklædningsrum til rådighed
for herrer, begge i gult område, i foreningens tid.
 Omklædningsrummene kan alene benyttes af brugere til motionsrummet.
 Afstandskrav på minimum 2 meter skal overholdes.
 Den samlede kapacitet i hvert enkelt omklædningsrum skal overholdes (se det maksimale
antal på døren).

 

Denne vejledning version 23.05.2020 er den gældende

Når vi overholder de bestemmelser som sundhedsmyndighederne, kommunen og bestyrelsen har stillet op kan vi ro.

Bestyrelsen har besluttet at det kan ske på flg. måde.

A. Vi skal overholde sundhedsmyndighedernes og kommunes vedhæftede bestemmelser, der også er ophængt på kajakskur

B. Kajakker, pagajer og kajakvogne er til rådighed. Kajak og pagaj skal rengøres/vaskes.   Steder der er berørt, skal desinficeres efter brug. Der er sæbe, sprit og håndsprit til rådighed.

    

C. Våddragter, svømmeveste og skørt er låst inde. Hvis man ikke har dette udstyr, må man anskaffe dette. Grunden er den omfattende rengøring, der kræves ved brug af fælles udstyr. 

D. Der er ikke så mange bukke fremme, da der skal holdes afstand.

E. Man må ikke være mere end 10 samlet, hverken på ture eller foran kajakskuret.

F. Ture der slås op kan højest være på 10 personer. Er der flere der ønsker at deltage, skal der deles op i mindre grupper, og der skal være en tidsforskydning, så man på intet tidspunkt er mere end 10. Der skal holdes en afstand på 2 m.

G. Strandløvens toiletter er aflåst. Man kan forsat benytte toilettet i skurvognen. Der skal rengøres med sprit efter brug. Det forefindes på toilettet. Nøglen hænger som sædvanligt i kajakskuret.

For at markere at vi er i gang igen er flaget gået til tops!

Bestyrelsen

Læs også SST_Corona_poster    og   Solrød Kommune har besluttet brug af udendørsfaciliteter under Sundhedsstyrelsen 

Senest opdateret den 23-05-2020