Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Corona virus og kajakklubben

Denne side bliver opdateret, når corona-situationen ændres. Klubben følger de forholdsregler, som myndighederne bestemmer skal være gældende.

Senest opdateret den 29-11-2021

 


Nedenstående bestemmelser er af historisk karakter.


Lempede corona-restriktioner der gælder for os pr. 21. maj:

Klubhuset er igen åbent.

Forsamlingsforbud for over 50 personer indenfor.

Der skal bæres mundbind indenfor.

Forsamlingsforbud udenfor for over 100.

Ved indendørs ophold, skal man have coronapas.

Fælles udstyr skal rengøres.

Der skal holdes afstand.

​​​​​​​Bestyrelsen

 

Relevante bestemmelser for klubben udformet af Kulturministeriet 

Nu kan der trænes udendørs i grupper op til 25 personer fra den 1. marts 2021

Der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

Toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold for afhentning af udstyr.

Fælles udstyr skal vaskes/ sprittes af. 

Der skal holdes afstand. 

Ovenstående er gældende fra den 1. marts. 2021 senest opdateret den 1. marts 2021

Bestyrelsen 

 

 

Fra den 6. jan. 2021 og indtil videre er kun udendørs aktiviteter med højest 5 personer tilladt pga. at forsamlingsforbuddet. Alt indendørs er aflyst. Afstandskrav 2 m., fælles udstyr skal vaskes/sprittes af.  

*

Kun udendørs aktiviteter med maks. 10 personer er tilladt pga. forsamlingsforbuddet. Alt indendørs er aflyst. Afstandskrav 1 m., fælles udstyr skal vaskes/sprittes af. 

*

Roture, kajakyoga, kajakfitness og svømmehal version 30.okt. 2020

Når du færdes i Idrætscenteret til og fra kajakfitness, kajakyoga og svømning skal du bære mundbind. Afstandskrav skal overholdes. Hvis du kun skal øve kajak, skal du først komme efter kl. 16.15.
Der må være 10 i det lave bassin og 10 i hver halvdel af det store bassin. Du skal ikke komme, hvis du ikke er rask.
Roture, kajakfitness og kajakyoga er med maks. 10 personer i alt. Har du tilmeldt dig og alligevel bliver forhindret, så afmeld venligst så hurtig som muligt, så en anden får muligheden.
Generalforsamlingen er udsat. Kaffemøde for nye medlemmer er udsat. Julefrokosten er aflyst.
Der bliver løbende orienteret om situationen her, på rokort og via nyhedsbreve.
Version 30. okt. 2020 supplerer/ skærper nedenstående. 

Kommunens retningslinjer for brug af motionsrummet primo sept. 2020

Antal brugere:
 Der må maksimalt være 7 personer i lokale 1 og 12 personer i lokale 2.
 Det maksimale antal personer er gældende for stuen og 1. sal samlet.
Foreningens/brugernes ansvar:
 Foreningen skal udpege en ”Corona vagt”, som skal sikre, at der på intet tidspunkt er flere
tilstede end det tilladte maksimum. Vagten skal stå ved indgangen.
 Alle kontaktflader, det vil sige der, hvor hænderne har rørt, skal sprittes af før og efter brug.
Det gælder blandt andet maskiner, udstyr og dørhåndtag.
 Der skal være mindst to meters afstand mellem hver person i motionsrummet, hvilket i
praksis betyder at ca. hver anden maskine kan benyttes.
 Sørger for at lufte ud jævnligt, ved at åbne døre ud til parkeringspladsen.
 Alle skal vaske eller spritte hænder, når de kommer og når de går. Hver bruger bør
medbringe eget sprit for en sikkerheds skyld.
 Sikre at både sundhedsmyndighedernes og kommunens regler og retningslinjer bliver
overholdt.
Idrætssektionen sørger for at:
 Rengøre motionslokalerne hver morgen inden det tages i brug.
 Sætte afstandsmærkater, hvor det er relevant.
 Stille sprit og klude til rådighed til den løbende rengøring henover dagen
Omklædningsrum:
 Der stilles et omklædningsrum til rådighed for kvinder og et omklædningsrum til rådighed
for herrer, begge i gult område, i foreningens tid.
 Omklædningsrummene kan alene benyttes af brugere til motionsrummet.
 Afstandskrav på minimum 2 meter skal overholdes.
 Den samlede kapacitet i hvert enkelt omklædningsrum skal overholdes (se det maksimale
antal på døren).

 

Denne vejledning version 23.05.2020 er den gældende

Når vi overholder de bestemmelser som sundhedsmyndighederne, kommunen og bestyrelsen har stillet op kan vi ro.

Bestyrelsen har besluttet at det kan ske på flg. måde.

A. Vi skal overholde sundhedsmyndighedernes og kommunes vedhæftede bestemmelser, der også er ophængt på kajakskur

B. Kajakker, pagajer og kajakvogne er til rådighed. Kajak og pagaj skal rengøres/vaskes.   Steder der er berørt, skal desinficeres efter brug. Der er sæbe, sprit og håndsprit til rådighed.

    

C. Våddragter, svømmeveste og skørt er låst inde. Hvis man ikke har dette udstyr, må man anskaffe dette. Grunden er den omfattende rengøring, der kræves ved brug af fælles udstyr. 

D. Der er ikke så mange bukke fremme, da der skal holdes afstand.

E. Man må ikke være mere end 10 samlet, hverken på ture eller foran kajakskuret.

F. Ture der slås op kan højest være på 10 personer. Er der flere der ønsker at deltage, skal der deles op i mindre grupper, og der skal være en tidsforskydning, så man på intet tidspunkt er mere end 10. Der skal holdes en afstand på 2 m.

G. Strandløvens toiletter er aflåst. Man kan forsat benytte toilettet i skurvognen. Der skal rengøres med sprit efter brug. Det forefindes på toilettet. Nøglen hænger som sædvanligt i kajakskuret.

For at markere at vi er i gang igen er flaget gået til tops!

Bestyrelsen

Læs også SST_Corona_poster    og   Solrød Kommune har besluttet brug af udendørsfaciliteter under Sundhedsstyrelsen 

Senest opdateret den 24-05-2021