Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 26. oktober 2023 kl. 19.00 i Strandens Hus. Foreløbig dagsorden er en del af Nyhedsbrev nr. 124, der den 20. september er rundsendt til alle medlemmer af SSKA. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest den 13. oktober 2023 skriv til kd.ka1696362546jakdo1696362546rlos@1696362546dnamr1696362546of1696362546 Endelig dagsorden og regnskab udsendes 8 dage før generalforsamlingen. Vel mødt. Tilmeld dig venligst af hensyn til traktement. Bestyrelsen
SSKA er en aktiv kajak klub med roning afpasset deltagernes forudsætninger og de aktuelle vejrforhold. SSKA har uddannelsesaktiviteter, medlemsarrangementer, kajakyoga, kajakfitness, SUP og sociale arrangementer. Du kan læse meget mere om SSKA på hjemmesiden.

Privatlivspolitik, fortegnelsespligt, GDPR

Solrød Strand Kajakklub skal opfylde den nye EU persondataforordning (GDPR). Kort og godt handler det om, at have styr på behandlingen af persondata og adgangen hertil. Der er derfor lavet en såkaldt privatlivspolitik og fortegnelsespligt.

Privatlivspolitikken fortæller kort, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Du kan læse privatlivspolitikken her Privatlivspolitik for Solrød Strand Kajakklub 

Derudover er der udarbejdet en fortegnelsespligt til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af persondataforordningen.

Endeligt er der foretaget en større gennemgang af klubbens dokumenter, så alt i dag er indscannet og samlet centralt.

Samtidig er IT systemerne optimeret til understøttelse af diverse processer såsom automatisk personsletning efter 3 års udmeldelse mm.

Du kan læse fortegnelsespligt her Fortegnelsespligt for Solrød Strand Kajakklub

 

Senest opdateret den 16.10.2018