Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Regler og vejledninger

Generelt om billeder taget i SSKA regi

Hvis man deltager i SSKA´ aktiviteter, hvor der tages billeder, skal man selv overfor den, der tager billeder gøre opmærksom på, at man ikke ønsker dem brugt i SSKA regi.

Det er dog stadigvæk fotografens ansvar at spørge om tilladelse til brug af billedet, hvis det kan opfattes som grænseoverskridende.

Regler omkring billeder og delte opslag i SSKA regi både på FB, hjemmeside og andet materiale

1 Må alene være om aktiviteter i og om Solrød Strand Kajakklub fx ture, arrangementer og meddelelser. Husk at det ikke er alle klubmedlemmer, der har en profil.

2 Der må kun lægges egne billeder/videoer op. Ved at lægge egne billeder/videoer op, giver man dermed samtidigt SSKA-tilladelse til at bruge dem på hjemmesiden, i nyhedsbreve og andet skriftligt materiale som SSKA står for.

3 Hvis et opslag fra et andet sted på fb deles og lægges på gruppen, skal det tydeligt fremgå, at det er delt, og det må ikke være af kommerciel karakter.

4 Følges gruppens regler ikke fjernes opslaget af administratorerne.

 

It-vejledning:

Her kan du få vejledning om klubbens brug af rokort, menberLink og iPaddle 
Klik på nedenstående link og få orientering og hjælp.

intro til it ver.22.okt.19

 

Klubkajakker

Regler for brug af klubkajakker i Solrød Strand Kajakklub

Klubkajakker benyttes af vore instruktører til undervisning og til aktive IPP1 og IPP2 medlemmer, som har betalt kontingent, der giver dem ret til at benytte klubkajakker. Kun disse personer kan benytte klubkajakker.

Brug af klubkajakken sker på eget ansvar, og man hæfter for evt. skader og funktionsfejl på kajak eller tilhørende udstyr.

Klubkajakker bestilles via www.rokort.dk  og leje sker efter ”Først-til-mølle” princippet. Man betaler et beløb pr kalenderår (som fastsættes af bestyrelsen) for at kunne leje klubkajakker.

Medlemmer skal holde klubkajakker og udstyr under behørigt opsyn under benyttelse

Kajakker og udstyr skylles tømmes og rengøres inden det sættes på plads i containerne /kajakskuret husk luger og finne.(skørt, vest, longjohn) SKAL skylles grundigt før det hænges på plads i depotet(bag kajakhus). Pagajer skal også skylles og lægges op på plads.

Da der ikke er vand ved den midlertidige opbevaring, henvises til mulighederne der er anvist i Nyhedsbrev nr. 107  

Medlemmer som benytter klubkajakker skal efter end brug tjekke kajak og udstyr for skader og funktionsfejl. Eventuelle skader eller funktionsfejl fejlmeldes via rokort.  

Redningsvest skal altid benyttes under sejlads i kajakken. I øvrigt henvises til klubbens sikkerhedsbestemmelser.

Klubkajakker anvendes af medlemmerne til endags ro ture i og uden for eget ro vand eller i situationer, hvor bestyrelsen har givet speciel tilladelse,
Disse regler er til, for at alle klubmedlemmer har mulighed for komme til at benytte sig af kajakkerne, og at vi har kajakkerne i mange år fremover.

Betingelser for lån af klubbens trailer

Klubbens trailer kan lånes efter aftale med bestyrelsen, til ture i klubregi, altså ture der bliver slået op på rokort.dk, kørsel i forbindelse med reparation af klubmateriel eller “instruktørarbejde”.

Efter godkendelsen af lån hos bestyrelsen, bookes traileren på rokort.dk (bådnummer 501).

Det påhviler føreren af det trækkende køretøj at sikre sig, at køretøjet/føreren må trække traileren, tjek eventuelt her Trailer beregner | FDM der skal medbringes kopi af bilens og trailerens registreringsattest. Udskriv  registreringsattest-trailer-del-1.pdf (solrodkajak.dk)

Klubben kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader på det trækkende køretøj, eller bødeforlæg i forbindelse med kørsel med traileren.

I ro sæsonen (standerhejsning og standerstrygning), er der i forbindelse med klubture med trailer, opslået på www.rokort.dk  mulighed for at klubben betaler 3 kr. pr. kørt km. (på Sjælland) Klub støttede trailerture skal kordineres med turudvalget/formanden.

Du skal anvende denne formular ved anmodning af kørselspenge fra klubben

Kørselsafregning | Solrød Strand Kajakklub (solrodkajak.dk)

Regler for brug af klubbens SUP udstyr:

Har man gennemgået SUP-kurset, må man booke SUP udstyr på rokort. Men man kan KUN booke board, og IKKE kajakker. Omvendt kan kajakroere IKKE booke SUP udstyr, medmindre de har gennemgået kursus.
Man må kun gå ud i stille vejr og ALDRIG i fralandsvind.
Der SKAL bruges svømmevest og leash.

Praktisk:
Board (med leash) og padles har plads i kajakhuset. Svømmeveste hænger i skuret.

Man skal være medlem af klubben, for at deltage i et SUP-kursus, men man kan godt medbringe eget udstyr.
Det er dog muligt at bruge klubbens våddragter og svømmeveste.

Klubaftener: Medlemmer vil desuden kunne bruge SUP udstyr ved klubaftener, hvis der er SUP instruktør tilstede.


Skuret:

Dette rum er KUN for klubbens ejendele, både udlåns- og ikke udlånsting. Man kan låne skørt, vest, longjohn, pumpe, svamp, paddlefloat mv. Husk at alt SKAL skylles grundigt efter brug og hænges på plads igen.


Omklædning:

Der er afskærmning i skuret til omklædning. Opbevaring af private ting under sejllads er på eget ansvar. Husk at låse faciliteterne dig.Toilet:

Der henvises til Strandløven ( ishuset) hvor toiletterne er åbne fra 15. april til 15. oktober.

Hjertestarter:

Der er ophængt en hjertestarter ved Strandløven.

Nøgleboks:

Bemærk at der er 2 nøglebokse. Den tættest er til SSKA den anden er Sejlklubbens.  depoterne.

I skuret kan der købes øl og sodavandvand der betales via Mobile Pay.For alle steder forventes det, at du selv holder det pænt og rent. 🙂De midlertidige faciliteter

Husk inden du går Luk og låsPakkeliste

Pakkeliste til inspiration når der indgår overnatning på din kajakturRegler for betaling for kørsel:

Klubture med kajaktrailer, hvor turen er slået op på rokort.

Ved kørsel på Sjælland dækker klubben med 3 kr. pr. km. til den, der lægger bil til dog kun efter forudgående aftale med bestyrelsen. Ved ture ud over Sjælland, fastlægger turlederen det beløb, der skal betales af de, der har kajakker med. Se  Betingelser for lån af klubbens trailer på denne side. . 

Kørsel i forbindelse med reparation, afhentning mv.

2 kr. pr. km. 

Altid efter forudgående aftale med bestyrelsen.


Persontransport

De der lægger bil til, skal modtage 3 kr. pr. kørt km. fordelt blandt de, der er med i bilen.
Eksempel:
I er 5 i bilen inkl. fører og kører 60 kilometer = 60 kilometer * kr.  3,- = kr. 180,00 divideret med 5 personer = kr. 36,00 pr. deltager.

Bestyrelsen
Version den 22.05.2022


 

Dette materiale Vinterroning slides 2020 blev brugt til en aften afholdt jan. 2020 om sikkerhed ved vinterroning. Her er mange gode informationer. 

Læs også denne http://www.soesport.dk/PjecerIPdf/Kulde2013.pdf

Se også dette

Redningsteknikker til kano og kajak (dgi.dk)

Der er også vejledning til redning i  koldt vand. 

DGI Kano & Kajak: 5 sikkerhedstips | Tjek de nye regler

 


 


Senest opdateret den  22.01.23