Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 26. oktober 2023 kl. 19.00 i Strandens Hus. Foreløbig dagsorden er en del af Nyhedsbrev nr. 124, der den 20. september er rundsendt til alle medlemmer af SSKA. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest den 13. oktober 2023 skriv til kd.ka1696366402jakdo1696366402rlos@1696366402dnamr1696366402of1696366402 Endelig dagsorden og regnskab udsendes 8 dage før generalforsamlingen. Vel mødt. Tilmeld dig venligst af hensyn til traktement. Bestyrelsen
SSKA er en aktiv kajak klub med roning afpasset deltagernes forudsætninger og de aktuelle vejrforhold. SSKA har uddannelsesaktiviteter, medlemsarrangementer, kajakyoga, kajakfitness, SUP og sociale arrangementer. Du kan læse meget mere om SSKA på hjemmesiden.

Regler og vejledninger

Generelt om billeder taget i SSKA regi

Hvis man deltager i SSKA´ aktiviteter, hvor der tages billeder, skal man selv overfor den, der tager billeder gøre opmærksom på, at man ikke ønsker dem brugt i SSKA regi.

Det er dog stadigvæk fotografens ansvar at spørge om tilladelse til brug af billedet, hvis det kan opfattes som grænseoverskridende.

Regler omkring billeder og delte opslag i SSKA regi både på FB, hjemmeside og andet materiale

1 Må alene være om aktiviteter i og om Solrød Strand Kajakklub fx ture, arrangementer og meddelelser. Husk at det ikke er alle klubmedlemmer, der har en profil.

2 Der må kun lægges egne billeder/videoer op. Ved at lægge egne billeder/videoer op, giver man dermed samtidigt SSKA-tilladelse til at bruge dem på hjemmesiden, i nyhedsbreve og andet skriftligt materiale som SSKA står for.

3 Hvis et opslag fra et andet sted på fb deles og lægges på gruppen, skal det tydeligt fremgå, at det er delt, og det må ikke være af kommerciel karakter.

4 Følges gruppens regler ikke fjernes opslaget af administratorerne.

It-vejledning:

Findes på MemberLink  under Hjælp Her kan du få vejledning om klubbens brug af it.

Klubkajakker

Regler for brug af klubkajakker i Solrød Strand Kajakklub

Klubkajakker benyttes af vore instruktører til undervisning og til aktive IPP2 medlemmer, som har betalt kontingent og kajakleje, der giver ret til at benytte klubkajakker. Kun disse personer kan benytte klubkajakker.

Brug af klubkajakken sker på eget ansvar, og man hæfter for evt. skader og funktionsfejl på kajak eller tilhørende udstyr.

Klubkajakker bestilles via MemberLink og leje sker efter ”Først-til-mølle” princippet. Man betaler et beløb pr kalenderår (som fastsættes af bestyrelsen) for at kunne leje klubkajakker.

Medlemmer skal holde klubkajakker og udstyr under behørigt opsyn under benyttelse

Kajakker og udstyr skylles tømmes og rengøres inden det sættes på plads i kajakskuret husk luger og finne.(skørt, vest, longjohn) SKAL skylles grundigt før det hænges på plads.. Pagajer skal også skylles og lægges op på plads.

Medlemmer som benytter klubkajakker skal efter end brug tjekke kajak og udstyr for skader og funktionsfejl. Eventuelle skader eller funktionsfejl fejlmeldes via MemberLink.  

Svømmevest skal altid benyttes under sejlads i kajakken. I øvrigt henvises til klubbens sikkerhedsbestemmelser.

Klubkajakker anvendes af medlemmerne til endags ro ture i og uden for eget ro vand eller i situationer, hvor bestyrelsen har givet speciel tilladelse,
Disse regler er til, for at alle klubmedlemmer har mulighed for komme til at benytte sig af kajakkerne, og at vi har kajakkerne i mange år fremover.

Betingelser for lån af klubbens trailer

Klubbens trailer kan lånes efter aftale med bestyrelsen, til ture i klubregi, altså ture der bliver slået op på rokort.dk, kørsel i forbindelse med reparation af klubmateriel eller “instruktørarbejde”.

Efter godkendelsen af lån hos bestyrelsen, bookes traileren på MemberLink.

Det påhviler føreren af det trækkende køretøj at sikre sig, at køretøjet/føreren må trække traileren, tjek eventuelt her Trailer beregner | FDM der skal medbringes kopi af bilens og trailerens registreringsattest. Udskriv  registreringsattest-trailer-del-1.pdf (solrodkajak.dk)

Klubben kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader på det trækkende køretøj, eller bødeforlæg i forbindelse med kørsel med traileren.

I ro sæsonen (standerhejsning og standerstrygning), er der i forbindelse med klubture med trailer, opslået på www.rokort.dk  mulighed for at klubben betaler 3 kr. pr. kørt km. (på Sjælland) Klub støttede trailerture skal kordineres med turudvalget/formanden.

Du skal anvende denne formular ved anmodning af kørselspenge fra klubben

Kørselsafregning | Solrød Strand Kajakklub (solrodkajak.dk)

Regler for brug af klubbens SUP udstyr:

Har man gennemgået SUP-kurset, må man booke SUP udstyr på MemberLink. Men man kan KUN booke board, og IKKE kajakker. Omvendt kan kajakroere IKKE booke SUP udstyr, medmindre de har gennemgået kursus.
Man må kun gå ud i stille vejr og ALDRIG i fralandsvind.
Der SKAL bruges svømmevest og leash.

Praktisk:
Board (med leash) og padles har plads i kajakhuset. Svømmeveste hænger i skuret.

Man skal være medlem af klubben, for at deltage i et SUP-kursus, men man kan godt medbringe eget udstyr.
Det er dog muligt at bruge klubbens våddragter og svømmeveste.

Klubaftener: Medlemmer vil desuden kunne bruge SUP udstyr ved klubaftener, hvis der er SUP instruktør tilstede.


Skuret:

Nøgleboks:

Koden er fremsendt til alle medlemmer. Husk at rulle til en anden kode, når du har taget nøglen. Når du har åbnet, skal nøglen straks tilbage og nøgleboks låses og rulles til en anden kode.  

Skuret er for klubbens ejendele, og private der har kajakplads.

Man kan låne skørt, vest, longjohn, pumpe, svamp, paddelfloat mv. Husk at alt SKAL skylles grundigt efter brug og hænges på plads igen.

Private ting, må kun opbevares på/i kajakken. Hvis udstyret er andre steder, opfattes det som fælles ting og må bruges af alle. 

Omklædning og bad:

Der er hængt en “nøgle” op i kajakskuret over køleskabet. Den indeholder en chip og giver adgang til omklædningen/ bad/hus. Man holder ”nøglen” op mod kodeboksen og når der kommer en lyd, kan døren åbnes. Man kan altid komme ud, så glem ikke nøglen/armbåndet inde i huset.

Husregler:

Efterlad huset i ren og ryddelig stand.(som du selv forventer at modtage det)

Hav respekt for andre brugere af huset.

Sørg for at alle døre og vinduer er lukkede og låste, hvis du er den sidste der går.

I skuret kan der købes øl og sodavand der betales via Mobile Pay.

Hjertestarter:

Kommer måske igen, der har tidligere været en hængt op på Strandløven. 

 

 


For alle steder forventes det, at du selv holder det pænt og rent. 🙂

 

 

Pakkeliste

Pakkeliste til inspiration når der indgår overnatning på din kajakturRegler for betaling for kørsel:

Klubture med kajaktrailer, hvor turen er slået op på rokort.

Ved kørsel på Sjælland dækker klubben med 3 kr. pr. km. til den, der lægger bil til dog kun efter forudgående aftale med bestyrelsen. Ved ture ud over Sjælland, fastlægger turlederen det beløb, der skal betales af de, der har kajakker med. Se  Betingelser for lån af klubbens trailer på denne side. . 

Kørsel i forbindelse med reparation, afhentning mv.

2 kr. pr. km. 

Altid efter forudgående aftale med bestyrelsen.


Persontransport

De der lægger bil til, skal modtage 3 kr. pr. kørt km. fordelt blandt de, der er med i bilen.
Eksempel:
I er 5 i bilen inkl. fører og kører 60 kilometer = 60 kilometer * kr.  3,- = kr. 180,00 divideret med 5 personer = kr. 36,00 pr. deltager.

Bestyrelsen
Version den 23.07.2023


 

Dette materiale Vinterroning slides 2020 blev brugt til en aften afholdt jan. 2020 om sikkerhed ved vinterroning. Her er mange gode informationer. 

Læs også denne http://www.soesport.dk/PjecerIPdf/Kulde2013.pdf

Se også dette

Redningsteknikker til kano og kajak (dgi.dk)

Der er også vejledning til redning i  koldt vand. 

DGI Kano & Kajak: 5 sikkerhedstips | Tjek de nye regler

 


 


Senest opdateret den  23.07.23