Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub for alle aldersgrupper

Regler og vejledninger

Regler og vejledninger for klubben


It-vejledning:

Her kan du få vejledning om klubbens brug af rokort, menberLink og iPaddle.

intro til it ver. 29. maj18

Brug af kajakhus, omklædning og depot:   

Vedr privat kajakplads: Private ting må KUN opbevares i og på egen kajak.

Vedr klubkajakker: Klubkajakkerne skal tømmes, skylles og rengøres efter brug, husk luger og finne.

Lånt udstyr: (skørt, vest, longjohn) SKAL skylles grundigt før det hænges på plads i depotet(bag kajakhus). Pagajer skal også skylles og lægges op på plads.

Depotet:

Dette rum er KUN for klubbens ejendele, både udlåns- og ikke udlånsting. Man kan låne skørt, vest, longjohn, pumpe, svamp, paddlefloat mv. Husk at alt SKAL skylles grundigt efter brug og hænges på plads igen.

Omklædningsrum:

Der er både herre- og dameomklædningsrum. For begge rum gælder, at opbevaring af private ting under sejllads er på eget ansvar. Husk at låse rummet efter dig. Det er ikke tilladt at anvende rummene til langtidsopbevaring.

Klubhus/toilet:

I klubhuset kan der  købes øl og sodavandvand. Man kan lave sig en kop kaffe/the og selv sørge for hyggen.

Toilettet er i skurvognen ved klubhuset.

Nøgler:

Nøgler til kajakhus, omklædning og depot findes i nøgleboksen på siden af kajakhuset og i hjørnet lige før depoterne.

Nøgle til toilet og klubhus findes i kajakhuset i samme hjørne som vandtilslutningen.

 

For alle steder forventes det, at du selv holder det pænt og rent. 🙂

 Husudvalget


Opbevaring af kajakker Solrød Strand Kajakklub:

I kajakhuset har vi et antal pladser, hvor medlemmer kan have deres egne kajakker liggende. Det er også muligt på det bagved liggende kajakstativ.

 1. Bestyrelsen fordeler kajakpladserne mellem klubbens kajakker og private kajakker.
 2. Et aktivt medlem kan få tildelt en plads, så længe der er ledige pladser.
 3. Et aktivt medlem er friroet (IPP2) og ror min. 100 km om året med udgangspunkt fra badebroen v/Klubhuset og deltagelse på klubbens officielle ture. (Registrering på klubbens system forventes.)
 4. Aktive instruktører har førsteret til en plads.
 5. Medlemmer, der ror mest, prioriteres højst ved tildeling af pladser.
 6. Når alle pladser er optaget, oprettes en venteliste. Ventelisten administreres af bestyrelsen/administrator af kajakhuset.
 7. Overholdes pkt. 3 ikke – så kan man miste retten til sin kajakplads. Det kommer først på tale, hvis der er ansøgere på ventelisten, som opfylder pkt. 3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere (længerevarende sygdom og lignende).
 8. Bestyrelsen meddeler i januar/februar, hvis medlemmet skal fjerne sin kajak før den nye sæson påbegyndes.
 9. Pladsen kan kun anvendes til det roende medlems egen kajak.
 10. Indehavere af private kajakpladser er tildelt en plads og ikke en speciel placering. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre ens placering ud fra hensyn til klubbens tarv, og kan herunder bl.a. tage hensyn til roernes aktivitetsniveau.
 11. Klubben kan ikke drages til ansvar for skader eller tyveri af din kajak – du skal selv sørge for at have den forsikret/afklaret med eget forsikringsselskab.
 12. Leje af kajakplads fastsættes af bestyrelsen.

 Placering af klubkajakker:

Kan ses på den liste, der er ophængt ved vandtilslutningen. Det er vigtigt at kajakken kommer på den rigtige plads. Pagajerne placeres ved markeringen af klubpagajer.


Til medlemmer med plads i kajakhusene:

Bestyrelsen har vedtaget et sæt regler for opbevaring af private kajakker i Solrød Strand Kajakklubs lukkede og åbne kajakhuse. Reglerne er gældende fra 2017 for så vidt angår kravet om aktivitet.

Nye numre med vignetter udleveres ved klubbens standerhejsning/arbejdsdag fra kl. 10. Vi står klar med acetone, så du kan få vignetten sat ordentlig sat på.

Kan du ikke møde op denne dag og har du betalt pladsleje, bliver dit nummer og nye vignette lagt på din kajak under elastikkerne. Hus at sætte den ordentlig på- vi har ikke ekstra!

Såfremt Solrød Strand Kajakklub den. 1. maj ikke har registreret indbetaling på klubbens konto for pladsleje, vil den pågældende kajak blive fjernet fra kajakhuset og blive placeret i terrænet bag det åbne kajakhus. Du vil modtage en mail først.

Evt. ledige pladser vil herefter blive tildelt AKTIVE medlemmer med kajak- kilometre ifr. Rokort på kajakhusets venteliste.

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettets til bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen kd.cp1537887696@ness1537887696akrae1537887696g1537887696 eller kajakhusbestyrer  Jean Erik Hjordt kd.li1537887696amtoh1537887696@tdro1537887696jhej1537887696


Vejledninger:

Klik på nedenstående link og få orientering og hjælp.

it-vejledning

Kajakhuset

Hvad skal du huske inden du går Luk og lås

Klubkajakker

Regler for brug af klubkajakker i Solrød Strand Kajakklub

Pakkeliste til inspiration når der indgår overnatning på din kajaktur


Regler for betaling for kørsel:

Klubture med kajaktrailer

Ved kørsel på Sjælland dækker klubben med 3 kr. pr. km. til den, der lægger bil til. Ved ture udover Sjælland, fastlægger turlederen det beløb, der skal betales af de, der har kajakker med.

Persontransport

De der lægger bil til, skal modtage 3 kr. pr. kørt km. fordelt blandt de, der er med i bilen.
Eksempel:
I er 5 i bilen inkl. fører og kører 60 kilometer = 60 kilometer * kr.  3,- = kr. 180,00 divideret med 5 personer = kr. 36,00 pr. deltager.
Bestyrelsen
Version den 7.09.2017

Senest opdateret den  29-05-2018