Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Kajakopbevaring

Opbevaring og tildeling af kajakpladser Solrød Strand Kajakklub:
I kajakhuset har vi et antal pladser, hvor medlemmer kan have deres egne kajakker liggende. Det er også muligt på det bagved liggende kajakstativ.
Bestyrelsen fordeler kajakpladserne mellem klubbens kajakker/ SUP brædder og private kajakker

  1. Et aktivt medlem kan få tildelt en plads efter minimum 1 års aktivt/synligt medlemskab. Bestyrelsen godkender ansøgningen om plads.
  2. Et aktivt medlem er friroet (IPP2) og ror min. 100 km om året med udgangspunkt fra badebroen v/Klubhuset og deltagelse på klubbens officielle ture. (Registrering på klubbens rokort kræves.)
  3. Aktive instruktører har førsteret til en plads.
  4. Medlemmer, der ror mest, prioriteres højst ved tildeling af pladser.

Når alle pladser er optaget, oprettes en venteliste. Ventelisten administreres af bestyrelsen. Der optages ikke flere på ventelisten. Den er lukket pr. 30. jan. 2021.

Overholdes pkt. 2 ikke – så kan man miste retten til sin kajakplads. Det kommer først på tale, hvis der er ansøgere på ventelisten, som opfylder pkt. 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere (længerevarende sygdom og lignende).

Bestyrelsen meddeler i januar/februar, hvis medlemmet skal fjerne sin kajak før den nye sæson påbegyndes.
Pladsen kan kun anvendes til det roende medlems egen kajak.
Indehavere af private kajakpladser er tildelt en plads og ikke en speciel placering. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre ens placering ud fra hensyn til klubbens tarv, og kan herunder bl.a. tage hensyn til roernes aktivitetsniveau.
Klubben kan ikke drages til ansvar for skader eller tyveri af din kajak – du skal selv sørge for at have den forsikret/afklaret med eget forsikringsselskab. Kajakhusene med indhold er brandforsikret af klubben, mens tyveri, skader m.m. skal dækkes af medlemmernes egen forsikring.
Leje af kajakplads fastsættes af bestyrelsen.

Placering af klubkajakker/ SUP brædder:
Kan ses på den liste, der er ophængt ved vandtilslutningen. Det er vigtigt at kajakken/SUP brædder kommer på den rigtige plads. Pagajerne placeres ved markeringen af klubpagajer. 

Kajakkerne/ SUP brædder i kajakhusene skal have synlig markering:
Markering udleveres ved klubbens standerhejsning/arbejdsdag fra kl. 10.
Kan du ikke møde op denne dag og har du betalt pladsleje, bliver din markering lagt på din kajak under elastikkerne. Husk at sætte den ordentlig på- vi har ikke ekstra!

Såfremt Solrød Strand Kajakklub den 1. maj ikke har registreret indbetaling på klubbens konto for pladsleje, vil den pågældende kajak blive fjernet fra kajakhuset og blive placeret i terrænet bag det åbne kajakhus. Du vil modtage en mail først.
Evt. ledige pladser vil herefter blive tildelt AKTIVE medlemmer med kajak- kilometer ifr. Rokort på kajakhusets venteliste.

Spørgsmål vedr. ovenstående kajakopbevaring stilles til bestyrelsen.

OBS På grund af den uafklarede situation omkring Strandens Hus, tages der ikke flere kajakker ind for tiden og ventelisten er lukket for tilgang.

Senest opdateret 30-01-2021