Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Der er ikke flere Opstartsforløb 2021 kajak, men du kan blive skrevet på en venteliste til holdene foråret 22 ved henvendelse til klubben.

Vintersæson

Faste aktiviteter

Vinterroning fra standerstrygning til standerrejsning

Vinterroning fra bådebroen ved Strandløven.Søndage kl. 10.00 når vejr- og vindforhold er til det. Generelt er tiderne klar i kajakken på vandet. Beklædning efter årstiden (tørdragt). Ture annonceres via www.rokort.dk


Svømmehallen fra den 24.10 2020 til 24. april 2021

Hver lørdag i vinterhalvåret fra kl. 15.15-17.45 er der gratis adgang til svømmehallen. Mød op og få svømmet, øvet egenredning eller makkerredning under ”kontrollerede” forhold, leg i en polokajak eller bare få en hyggesnak i saunaen.

Der vil være mindst en kajakinstruktør, til at hjælpe jer hver lørdag. Vi vil tilstræbe at der er 2 ”baner” til rådighed for dem der svømmer. Klubben har 5 havkajakker, inkl. skørt og pagajer til brug i bassinet.

Er der noget, du selv synes, du vil træne, så spørg en af de fremmødte, hvis du er i tvivl om, hvordan man skal gøre.

Klubben skal altid have en der har bestået bassinprøven til stede, når der er klubtid i svømmehallen.

Vi har i bestyrelsen besluttet at man, som minimum, skal være passivt medlem af klubben for at komme i svømmehallen om lørdagen.
Det er jo trods alt en mulighed som kommunen stiller gratis til rådighed for klubben og dens medlemmer.

Officielt er det bassinredderens ansvar at holde øje med alle tilstedeværende i svømmehallen, men vi vil gerne henstille til at bassinredderen aflastes lidt og ikke nødvendigvis også skal holde øje med nogle legende børn.

Opfordringen er derfor, at man er ansvarlig for sine egne gæsters sikkerhed.

Coronareglerne oplyses senere. 


Bassinlivredderprøven består af

  • Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget
  • Udspring efterfulgt af 200 m svømning:
  • To på hinanden følgende dykninger:
  • Redning af panisk nødstedt
  • Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper
  • Redning af bevidstløst barn uden hjælper
  • Håndtering af nakkeskade
  • Mundtlig eksamination

Den fulde og officielle beskrivelse med links til videoer af prøven kan ses her:

https://www.svoem.org/Discipliner/Livredning/Vandsikkerhed/Proever/Bassin-Livredderproeven/Indhold-i-Bassin-Livredderproeven/

Du kan som supplement også se en video om livredning i svømmehal her:
https://youtu.be/VbqgwL5eOv8

Bassinlivredderprøven slås op på rokort.  

Kontakt Kirsten Hjøllund, hvis du kunne tænke dig at tage bassinlivredderprøven.


Kajak-yoga på udvalgte lørdage gennem vintersæsonen

   

   

Lige meget om du er ny eller har prøvet yoga før er du meget velkommen.

Det er vores 6. kajakyogasæson.

Undervisningen foregår i Solrød Idrætscenter umiddelbart før bassintræningen på udvalgte lørdage i Træningslokale 2 i kælderen. 

Hvorfor så lige KAJAK-yoga? Fordi yogatræningen passer så godt sammen med kajakroning. Det er både fysisk og mental træning, som har til formål at skabe forbindelse mellem “hoved og hale” for at udtrykke det helt nede på jorden eller i vandoverfladen. Der lægges vægt på træning af styrke, smidighed, koordination, balance, koncentration, opmærksomhed, vejrtrækning, at lytte og respektere kroppens “kommentarer” til de udfordringer du møder, at geare ned, at finde ro, at studere uro og meget mere. Vi vil jævnligt relatere øvelser og yogastillinger til kajakroningen. Hver yogatime afsluttes med en afspænding, ofte med kajakrelateret indhold.   

Medbring et skridsikkert liggeunderlag, et tæppe, et bånd eller bælte og evt en yogablok. Ofte kan man købe en udstyrspakke i Netto, en Tigerbutik eller lign. Meld dig venligst på Rokort af hensyn til underviserens mentale forberedelse.

Om sommeren/ det tidlige efterår kan der være enkelte gange, hvor der via rokort opslås kajakyoga på Revlen. 

Jeg glæder mig til at se jer.

Hilsen Annett


Kajak fitness

Husk at dit medlemskab i kajakklubben også giver dig adgang til motionslokalet i Solrød Idræts Center hver tirsdag og torsdag fra kl. 19:00-21:00
Første gang tirsdag den 6. oktober 2020 og der skal tilmeldes via rokort..
Så er der rig lejlighed til at holde kondien ved lige og mødes med dine kajakvenner.
Motionslokalet indeholder følgende :
3 x kondicykler – 2 x løbebånd – 1 x crosstræner – 1 x slidermaskine – 2 x romaskiner
+ 12-15 Technogym maskiner samt håndvægte og løftestænger.
Der er mulighed for omklædning og bad i omklædningsrummene i kælderen.

Aktiviteten slås op på rokort.dk, hvor man også skal tilmelde sig aktiviteten.
Der udsendes ikke mail om opslagene på rokort.dk
Vi ses i motionslokalet hilsen Kim Schøler.

Coronareglerne udmeldt af kommunen primo sept. 20:

“Retningslinjer for genåbning af motionscenter
Antal brugere:
 Der må maksimalt være 7 personer i lokale 1 og 12 personer i lokale 2.
 Det maksimale antal personer er gældende for stuen og 1. sal samlet.
Foreningens/brugernes ansvar:
 Foreningen skal udpege en ”Corona vagt”, som skal sikre, at der på intet tidspunkt er flere
tilstede end det tilladte maksimum. Vagten skal stå ved indgangen.
 Alle kontaktflader, det vil sige der, hvor hænderne har rørt, skal sprittes af før og efter brug.
Det gælder blandt andet maskiner, udstyr og dørhåndtag.
 Der skal være mindst to meters afstand mellem hver person i motionsrummet, hvilket i
praksis betyder at ca. hver anden maskine kan benyttes.
 Sørger for at lufte ud jævnligt, ved at åbne døre ud til parkeringspladsen.
 Alle skal vaske eller spritte hænder, når de kommer og når de går. Hver bruger bør
medbringe eget sprit for en sikkerheds skyld.
 Sikre at både sundhedsmyndighedernes og kommunens regler og retningslinjer bliver
overholdt.
Idrætssektionen sørger for at:
 Rengøre motionslokalerne hver morgen inden det tages i brug.
 Sætte afstandsmærkater, hvor det er relevant.
 Stille sprit og klude til rådighed til den løbende rengøring henover dagen
Omklædningsrum:
 Der stilles et omklædningsrum til rådighed for kvinder og et omklædningsrum til rådighed
for herrer, begge i gult område, i foreningens tid.
 Omklædningsrummene kan alene benyttes af brugere til motionsrummet.
 Afstandskrav på minimum 2 meter skal overholdes.
 Den samlede kapacitet i hvert enkelt omklædningsrum skal overholdes (se det maksimale
antal på døren).”

Senest opdateret  11-09-2020