Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub for alle aldersgrupper

Alle hold er fyldt op til Opstartsforløb 2019. Du kan dog blive optaget på venteliste. Der oprettes sensommerhold, hvis der er 6 tilmeldt ventelisten. Henvend dig til klubben.
Tak fordi du besøger vores hjemmeside :-)

Klubarrangementer

Planlagte ture med overnatning i 2019

Siden bliver løbende opdateret. Turene lægges på rokort, hvor man tilmelder sig. Evt. spørgsmål til tovholder/turleder. 


25.5-26-5 2019 Q-tur til Præstø Fjord

Vi er nogle quinder, der har planlagt en Q-tur fra lørdag den 25. maj kl. 8 til søndag den 26. maj kl. 20.Vi bor privat i en have og har adgang til bad/wc. Yderligere oplysninger findes på det aktivitetsopslag, der er på rokort.dk 

Tovholder Marianne Jenlar, Kirsten Hjøllund og Annelise Koch-Henriksen


13.6 -16. juni 2019 Storstrømmen og Stege Bugt i telt

                                     

Det bliver en tur med overnatning undervejs – 3 overnatninger og 4 ro dage. Den samlede distance bliver omkring 90 km med dagsdistancer mellem 18 og 27 km.
Udgangspunktet bliver Vordingborg Ro- og kajakklub hvor vi satser på at kunne stille bilerne på deres arealer.

  • Dag 1: Fra Vordingborg følger vi Sjællandskysten til Camping Mønbroen for overnatning.
  • Dag 2: Vi tager en rundtur i Stege Bugt. Fra Camping Mønbroen langs Sjællandskysten til Balle Strand, over til Nyord, herfra til Stege og retur til Camping Mønbroen for endnu en overnatning.
  • Dag 3: Sjællandskysten til Kalvehave og herfra sydøst om Langø og Tærø og østsiden af Bogø, gennem dæmningen mellem Bogø og Møn til Hårbølle med overnatning på Camping Vestmøn.
  • Dag 4: Retur til Vordingborg via sydsiden af Bogø
    Så hvis du har mod på at pakke kajakken med alt dit grej, så satser vi på at komme til at opleve mange spændende ting undervejs. Du skal satse på at overnatning sker i eget telt.

Der er hytter på Camping Mønbroen, men ikke på Camping Vestmøn. Begge campingpladser ligger lige ud til stranden og der er indkøbsmuligheder og campingkøkken begge steder.
Transport at kajakker sker på egne biler.
Vi sørger for søkort til området.

Hvis du har spørgsmål så kontakt

Marianne Jenlar tlf. 3029 6596 eller Kirsten Hjøllund tlf. 2048 3128

 


 27-30. juni 2019  Tur til Middelfart – Galsklint

Den store sommertur er planlagt til Gansklint camping, som ligger få km syd for Middelfart. Der er godt med hytter etc. Der er mulighed for ture til Fænø Sund, de 2 Lillebælts broer, Kolding Fjord mm.

Der bliver mulighed for gratis transport med trailer – opslået på rokort.

Hvis du er i tvivl om det er noget for dig, så ringer du bare til mig

og så får vi en snak om det. 51 34 73 57.

Bestilling af hytter bestiling hytte Galsklint

Desværre er hytterne på Galsklint Camping nu fuldt booket – men ca. 1 km væk ligger Hindsgavl camping og der kan du leje en hytte. https://www.hindsgavl-camping.dk/

Hindsgavl Camping – Galsklint camping ligger til venstre ned til vandet. Smukt ikke?
På Galsklint Camping må vi slå et telt op til fællesspisning og der arbejdes i øjeblikket på at finde den rigtige løsning, så også andre klubture kan bruge denne mulighed.
Roturene er ikke endeligt lagt fast endnu, men vi satser på 3 ture: rundt om Fænø, over til Kolding og gennem de 2 Lillebæltsbroer. Der skulle være rigtigt gode muligheder for at se marsvin.
På hjemturen undersøger vi muligheden for at besøge Kerteminde og ro en tur i området. I klubben er vi en del instruktører, som har brugt både farvandet og deres klubhus og vi er mildt sagt begejstrede og lidt misundelige.
Der er pt. 2 pladser ledige på kajaktraileren – tilmelding på rokort.

Med venlig hilsen
Lars Juhl

 


12-14. juli 2019 Storebælt

Telt turen, der foreløbig er gået til Samsø 2 gange og Drejø vil nu prøve kræfter med Storebælt. Vi starter i Bisserup Havn og ror 22 km til Agersø Havn, hvor vi overnatter. Herefter går turen til Omø Havn 17 km og på 3. dagen retur til Bisserup havn 21/27 km alt efter hvilken vej vi tager om Omø.

Hvis du er i tvivl om det er noget for dig, så ringer du bare til mig

og så får vi en snak om det. 51 34 73 57.

Mere info følger.

Mange hilsener Lars Juhl


25. til 30 juli 2019 Moseltur

Orienteringsaften om tur til Mosel i 2019 blev afholdt den 8. november 2018 i klubhuset. Detaljer og materiale om turen kan ses her:SSKA Mosel 2019 på nettet  og  Kajak-Mosel-2019-internet (1)

Husk, hvis du er IPP1 er kan du sagtens deltage. Du skal blot have kilometer nok i armene til at klare dagsturene.

Vi vil sende materiale ud i det tidlige forår 2019, hvor vi bl.a. skal have tilmeldinger til turen på plads, så vi er sikre på plads på campingpladserne langs Mosel.
Vi vil også indkalde til møder i klubhuset i foråret/forsommeren for deltagerne, så vi kan få logistik og andre praktiske aftaler på plads.
Hvis du deltager og ønsker at overnatte på Gasthaus, B&B eller Hotel i stedet for camping, må du/I selv sørge for at bestille. Vi sørger for at bestille på campingpladserne. 

Har du spørgsmål om turen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen Ena og Jean


8.-11. august 2019  Bornholms Kajakklubs tur Bornholm Rundt er desværre aflyst, men har nogen lyst til at vi laver en selv?

Bornholms Kajakklub skriver på deres hjemmesiden:

Bornholm Rundt i Havkajak
Det er med stor beklagelse vi må meddele, at Bornholm Rundt i Havkajak ikke afvikles i 2019.
Vi er kommet i mandskabsmangel og vælger derfor at aflyse stævnet i 2019.
vi vil i løbet af 2019 vurdere, om vi er i stand til at afvikle stævnet i 2020.
Forhåbentlig på gensyn.
Mange ro hilsner Bornholms Kajakklub

Vi er naturligvis rigtig kede af, at turen er aflyst. Derfor har Kirsten og jeg puslet lidt med tanken om evt. at lave en tur selv. Vi er jo nogle stykker, som har været turen rundt nogle gange, og kender ruten. Vi har derfor tænkt på, om vi sku tage afsted alene, stille bilerne ved kajakklubben i Rønne, og sejle turen selv med oppakning i kajakken. Planen skulle i så fald være at have én eller to ekstra dage, til evt. at ligge over på en plads, hvis vejret er dårligt. Hvis nogen synes ,det lyder spændende, så kontakt Kirsten Hjøllund eller Marianne Jenlar. Tidspunktet skulle være primo juli, altså i løbet af uge 27 og 28.


12-16. august 2019 Järnavik – Sveriges sydligste skærgaard

Järnavik byder på mange ting. En rigtig god campingplads, super kajakfarvand med en indre og ydre skærgård, en restaurant og flere forskellige muligheder for at overnatte, hvis du har lyst til anden overnatning (eksempelvis det nærliggende Pensionat).

Järnavik er lidt tættere på Solrød end Dragsø. Transport af dig selv/+1 foregår med personbil og kajakker på taget. Skulle der være en, der vil køre med traileren på økonomisk delebasis – hører jeg gerne.

Periode: 12.-16. august begge dage inklusive – det er den officielle tur.
Turene vil blive oplyst fra dag til dag alt efter vejrudsigten og jeg vil lave et lille turleder hold, som koncentrerer sig om at lave de optimale ture. Alle ture har sit udgangspunkt fra Campingpladsen.

Alt efter hvem der deltager, vil der blive taget hensyn til ro-evner – men er du i tvivl om dine evner rækker, så ring til mig på 51 34 73 57.
De, der deltog i turen til den Svenske Skærgård i år fik en fantastisk oplevelse. Du kan se billederne på vores hjemmeside under  http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018


På pladsens hjemmeside kan du finde mere information: http://www.jarnavikscamping.se/
Du kan reservere fra den 24. november jf. Stefan, som er bestyrer af pladsen (via hjemmesiden).

Fortæring: morgenmad og frokost sørger vi selv for og for de der har lyst, er der samlet spisning i restauranten.
Turen bliver slået op på rokort – og du bedes selv arrangere samkørsel – evt. efterlyse køremakker på rokort.
Mange hilsener
Lars Juhl

 


24.-31. august 2019 Lynæs

 

I slutningen af juni er der en klubtur til Galsklint – Lillebælt, men for dem, som ikke har tid/mulighed dér, eller som bare gerne vil have lidt mere klubtur, så har vi igen i år planlagt en klubtur lidt tættere på.
Vi blev enige om i turudvalget, at da en del har snakket om den tidligere Lynæstur, men ikke nåede derop, vil vi gentage muligheden. Det er en tur for alle niveauer og der er mindst 2 instruktører med, så tilmeld dig endelig.
Det er muligt at komme og deltage i én eller flere dage.
Klubbens trailer kører gratis kajakker derop og hjem. Der vil kommer næremere info om denne uge, og de enkelte ture i området (mange og flotte ture).

Du kan se billederne turen i 18 http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018

Tovholder Marianne Jenlar og Kirsten Hjøllund


Der har i sæson 2018 været en lang række af klubarrangementer

Heraf kan et lille udpluk nævnes:

Ture med overnatning

Sommerklubtur 1 til Nakskov

Sommerklubtur 2 til Sølager

Sommerklubtur 3 til Blekinge

Bornholm rundt

Sejerø rundt

Endags ture uden overnatning

Københavns havn/kanaler

Gavnø

Frederikssund

Roskilde Fjord

og mange, mange  flere. 

Se billederne http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018

Senest opdateret 07-04-19