Logo for Solrød Strand Kajakklub

En klub både med havkajak og SUP

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 26. oktober 2023 kl. 19.00 i Strandens Hus. Foreløbig dagsorden er en del af Nyhedsbrev nr. 124, der den 20. september er rundsendt til alle medlemmer af SSKA. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest den 13. oktober 2023 skriv til kd.ka1696367781jakdo1696367781rlos@1696367781dnamr1696367781of1696367781 Endelig dagsorden og regnskab udsendes 8 dage før generalforsamlingen. Vel mødt. Tilmeld dig venligst af hensyn til traktement. Bestyrelsen
SSKA er en aktiv kajak klub med roning afpasset deltagernes forudsætninger og de aktuelle vejrforhold. SSKA har uddannelsesaktiviteter, medlemsarrangementer, kajakyoga, kajakfitness, SUP og sociale arrangementer. Du kan læse meget mere om SSKA på hjemmesiden.

Sommersæson

Faste aktiviteter

Almindelig ro-sæson foregår fra forår til efterår fra standerrejsning til standerstrygning.

Alle ture opslås på MemberLink, hvor man tilmelder sig turen. Alle klubmedlemmer kan opslå ture. Der er både fælles sejlladser faste ugedage/tidspunkter samt ture, der opslås på andre ugedage/tidspunkter. De faste fælles ture er aflyst, hvis de ikke har været opslået på MemberLink  Af hensyn til planlægningen, skal man tilmelde sig på rokort og huske at reservere kajak, hvis man har købt ret til det.

I opslaget på MemberLink  angives bestemmelsessted, men da kajakroning er afhængig af vejr og vind samt deltagernes niveau, lyst og dagsform, kan der forekomme ændringer. Nogle gange, deles turen op i en kortere del for nogle og en længere del for andre. Med mindre andet er oplyst, er starttidspunktet klar i kajakkerne ud fra badebroen.

Fast klubroning 

Lørdagsture kl. 10.00, når de slås op på rokort. Turene kan afsluttes med undervisning, for de der har lyst, men man kan også blot deltage i selve turen. 

SUP- kurser og aktiviteter 

Der afholdes kurser og forskellige ture med SUP. 

Der vil også være sommerklubtur, fællessejlads i Københavns Havn, ved Stevns Klint og andre steder. Alt opslås på MemberLink

Senest opdateret  23-07-2023